ORDENSREGLER FOR HELLE SMÅBÅTHAVN AS

Alle med båtplass må plassere parkeringsbevis synlig i bilen. Biler uten bevis må betale avgift. Dette gjelder også båthengere. Se fremgangsmåte ved oppsatt girokasse.

Båteiere som eventuelt leier/låner ut sin båtplass til andre, må sørge for at parkering og ordensregler samt vaktliste blir levert til leier og at daglig lader er orientert.

Alle båter må være satt på vannet innen 1. Juni. Båter som etter denne dato står på land, vil bli avkrevd avgift som for bil x 2, dvs kr. 50,- pr døgn. (Store båter etter hvor mange parkeringsplasser som blir beslaglagt). Båter som  må flyttes, vil bli flyttet på eiers regning etter 01.06, Presenninger MÅ være tatt av båtene senest 20.05.

Båteier må, umiddelbart etter opplag, fjerne søppel, spillolje, redskap og opplagsmaterialer fra sin opplagsplass. Med umiddelbart menes senest dagen etter, ellers vil dette bli gjort for eiers regning. Oppbevaring av krybber etc blir belastet med kr. 150,-

Båteier må ikke fortøye eller på annen måte ferdes slik i havna at det forårsaker skade på brygger eller andre båter. Fleksible fortøyninger påbudt. Alle båteiere må påse at fortøyningene sine er forsvarlig bundet opp før vinteren, da disse fryser fast i isen og forårsaker skader på bryggene. Fortøyninger som ligger i vann vil bli kappet.

Hvert år vil det bli avholdt dugnad vår og høst for å rydde parkeringsplassen. Presenninger og annet uidentifiserbare gjenstander vil da bli kjørt på søppla.

Søppel skal ikke legges igjen i båthavna, men tas med opp til Helle og  kastes i kontainer som står plassert der, eller tas med hjem.

Alle båteiere er pliktig til å stille på vakt ei natt iløpet av sommeren etter oppsatt vaktliste. (kan bytte innbyrdes om ønskelig, eller få andre til å sitte vakt mot betaling).

STYRET