Velkommen til Helle småbåthavn

Velkommen til Helle småtbåthavn. Dette er en trygg og god havn på Helle rett utenfor Kragerø. Her finnes de fleste fasiliteter som brygger, båtrampe for både utsetting og opptak av mindre båter samt truck for opp- og uttak.

Historikk: Helle småbåthavn ble kjøpt i august 1997

Da det ble kjent at Soppekil skulle selge havna, ble en del av oss som hadde båtplass enige om å forhandle om kjøp av båthavna. Soppekil ønsket at båthavna skulle overtas av lokale aktører. Det ble nedsatt et interimsstyre som innbød alle båteierne til å være med å danne et aksjeselskap for å kjøpe havna. I august 1997 ble forhandlingene ferdig og havna overtatt med det formål å skaffe båtplasser til en rimelig pris.

Senere er de gamle bryggene blitt byttet ut med nye brygger med betongelementer og siste brygge blir ferdig nå våren 2014. Dvs at vi har investert ca 4 mill. i nye brygger så nå har vi et topp anlegg som vil vare i mange år fremover. Det er til sammen 165 ordinære plasser + 15-20 plasser for joller.

Driftes av medlemmene selv
Helle småbåthavn driftes og vedlikeholdes av sine medlemmer. Det avholdes årlig 2 dugnader der havnen klargjøres før og etter sommeren.

Siste nytt fra Helle småbåthavn

Du kan se alle nyheter på vår nyhetsside

Helle småbåthavn 360 grader

Bildet kan roteres i alle retninger. Se flere 360 graders bilder fra Kragerø her

Kragerøfjorden direkte

Kragerøfjorden – direktebilde